sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo Vig Logo Sigma Vig logo

Raporte Vjetore

Home parent location site Njoftime actual location site Raporte Vjetore

Raport Vjetor 2023

Përshkrim i përgjithshëm mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2022

Përshkrim i përgjithshëm mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2021

Përshkrim i përgjithshëm mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2020

Përshkrim i përgjithshëm mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2019

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

 

Raport Vjetor 2018

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2017

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2016

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

Raportet vjetore të auditeve të jashtme

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf General Conditions of Health Insurance.pdf General Condition of Personal Accident Insurance.pdf Konsolidimi i tregut të sigurimeve - Në vitin 2022 u paguan 55 milionë euro dëme - SHOQATA].pdf Raporti vjetor 2022 2023.07.27_Kushtet e Pergjitshme SHU_ALB.pdf KP_AP_SIVIG _Shendet.pdf 2024.07.12_Raport Vjetor 2023_Special Purpose Financial Statements.pdf