sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo Vig Logo Sigma Vig logo

Guarantee Bonds

Home parent location site Bonds Insurance actual location site Guarantee Bonds

Guarantee Bonds

 

According to the criteria set by the Public Procurement Agency, in the case of tender participation, SIGMA VIG offers the Guarantee Certificate Tender Bond.

 

Scope of insurance: Guarantee Certificate Tender Bond for submission to the Contracting Authority in case of announcement of the winner.

 

Period of insurance: According to the requests of the Public Procurement Agency, up to 150 days from the date of the tender.

 

Security sum: The Public Procurement Agency usually requires this amount to be 2% of the contract value.

 

Security Risks: If the Insurer withdraws in the event of the announcement of its winner, the Insurer pays to the Contracting Authority the amount of the security.

 

Fees: Competitive and variable depending on the financial security the contractor submits.

 

Advantages: 

According to the criteria set by the Public Procurement Agency, in the case of tender participation, SIGMA VIG, offers the Guarantee Certificate Tender Bond.

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf General Conditions of Health Insurance.pdf General Condition of Personal Accident Insurance.pdf Konsolidimi i tregut të sigurimeve - Në vitin 2022 u paguan 55 milionë euro dëme - SHOQATA].pdf Raporti vjetor 2022 2023.07.27_Kushtet e Pergjitshme SHU_ALB.pdf KP_AP_SIVIG _Shendet.pdf